Upplýsingar og leiðbeiningar sem er að finna á vef Handlæknastöðvarinnar er einungis
ætlað til almennra upplýsinga fyrir sjúklinga og aðstandendur. Ekki er tekin ábyrgð á
texta skjalanna eða innihaldi. Ætíð skal leita ráða læknis um innihaldið þar sem
einstaklingsbundin frávik geta átt við.