Fasting

The reason for fasting before anaesthesia is that once a patient is asleep  stomach contents can reflux up into the esophagus and into the lungs.
This can cause a serious pneumonia.

The child should not consume solid food or milk the last 6 hours before surgery.
It can, however, drink clear liquids up to 2 hours before the surgery, but only in small amounts.
Total fasting the last 2 hours before surgery.

Clear liquid is defined as particle free fluid without fat for examble water or clear fruit juice (appaldjuce, not orangedjuce).

Breast-feeding children can drink brestmilk until 4 hours before surgery.

Children may drink water up to 75ml ml with premedication (oral drugs before surgery) 1 hour before surgery. 
Avoid chewing gum or candy the last 2 hours before surgery.

An example.
If the operation starts at. 14:00:
The children can eat solid food until 08:00 but no solid food or milk after that.
The children can drink clear liquids until12:00 in moderate amounts.
Nothing between 12.00 and 14:00.

Fasta barna

Ástæðan fyrir föstu er sú að þegar sjúklingur er svæfður getur magainnihald runnið upp í vélinda og ofan í lungu.
Þetta getur valdið hættulegri lungnabólgu.
Barnið á ekki að neita fastrar fæðu í 6 klukkustundir fyrir aðgerð.
Það má hinsvegar drekka tæran vökva allt að 2 klukkustundum fyrir svæfingu þó aðeins í litlu magni .

Tær vökvi er hér skilgreindur sem agnalaus vökvi án fitu t.d. vatn eða tær ávaxtasafi.
Kúamjólk og þurrmjólk falla undir fasta fæðu.
Barn á brjósti skal vera fastandi á brjóstamjólk í 4 klukkustundir fyrir aðgerð.

Fullorðnir mega drekka vatn, allt að 150 ml, með lyfjaforgjöf (lyfjainntöku fyrir aðgerð) 1 klukkustund fyrir aðgerð og börn allt að 75 ml.
Forðast skal tyggjó, brjóstsykur og tóbak síðustu 2 klukkustundir fyrir aðgerð.
Dæmi um aðgerð sem byrjar kl. 14.00.
Má borða til kl. 08.00 en engan mat eftir það.
Má drekka tæran vökva til kl. 12.00 í hóflegu magni.
Ekkert milli 12.00 og 14.00.

Post przedoperacyjny dziecka

Pozostawanie na czczo jest ważne z powodu ryzyka zachłyśnięcia zalegającym pokarmem w czasie znieczulenia. Zawartość żołądka może dostać się do płuc i wywołać niebezpieczne zapalenie płuc. Dziecko powinno spożywać pokarmy stałe do 6 godzin przed planowana operacją. Natomiast na 2 godziny przed operacją może już tylko przyjmować przezroczyste płyny w umiarkowanej ilości. Za przezroczyste płyny uważa się klarowne napoje, niezawierające tłuszczu, np. wodę lub przezroczyste soki.

Mleko krowie i mleko w proszku uznawane są za pokarmy stałe. W przypadku dziecka karmionego piersią, ostatnie karmienie nie może odbyć się później, niż na 4 godziny przed planowaną operacją.

Dorośli mogą wypić do 150 ml, a dzieci do 75ml wody na 1 godzinę przed operacją do popicia leków (premedykacja).
Należy unikać gum do żucia, cukierków oraz tytoniu na 2 godz. przed operacją.
Post na przykładzie operacji rozpoczynającej się o godzinie 14.00
Dziecko może jeść do godziny 8.00, po tej godzinie nie należy podawać dziecku żadnych posiłków.
Przezroczyste płyny w umiarkowanych ilościach może przyjmować do godziny 12.00
Dziecko powinno pozostawać na czczo pomiędzy godz. 12.00 a 14.00.

Leiðbeiningar fyrir svæfingu og aðgerð barna

Leiðbeiningar til foreldra barna sem koma í svæfingu og aðgerð: Sækja skjal

Fasta fullorðinna

Ástæðan fyrir föstu er sú að þegar sjúklingur er svæfður getur magainnihald runnið upp í vélinda og ofan í lungu. Þetta getur valdið hættulegri lungnabólgu. Ekki skal neyta fastrar fæðu í 6 klukkustundir fyrir aðgerð.
Það má hinsvegar drekka tæran vökva allt að 2 klukkustundum fyrir svæfingu þó aðeins í litlu magni .Fullorðnir mega drekka vatn, allt að 150 ml, með lyfjaforgjöf (lyfjainntöku fyrir aðgerð) 2 klukkustundum fyrir aðgerð. Forðast skal tyggjó, brjóstsykur og tóbak síðustu 2 klukkustundir fyrir aðgerð.

Dæmi:
Aðgerð byrjar kl. 14:00
Leyfilegt er að borða klukkan 08:00 en engan mat eftir það,
leyfilegt er að drekka tæran vökva í hóflegu magni til
klukkan 12:00.
Ekki má neyta neins eftir klukkan 12:00.

Post przedoperacyjny osoby dorosłej

Pozostawanie na czczo jest ważne z powodu ryzyka zachłyśnięcia zalegającym pokarmem w czasie znieczulenia. Zawartość żołądka może dostać się do płuc i wywołać niebezpieczne zapalenie płuc.
Pokarmy stałe należy spożywać do 6 godzin przed planowana operacją. Natomiast na 2 godziny przed operacją można już tylko przyjmować przezroczyste płyny w umiarkowanej ilości. Dorośli mogą wypić do 150 ml wody na 2 godziny przed operacją do popicia leków (premedykacja).
Należy unikać gum do żucia, cukierków oraz tytoniu na 2 godz. przed operacją.

Przykładowo:
Operacja rozpoczyna się o godzinie 14.00
Należy zjeść posiłek do godziny 8.00, po tej godzinie nie należy spożywać żadnych pokarmów.
Dozwolone jest przyjmowanie przezroczystych płynów w umiarkowanych ilościach do godziny 12.00
Należy pozostawać na czczo od godz. 12.00.